ششمین سالروز تاسیس شرکت واسپاری مهر کشاورزی مبارک باد


شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۲۵۹۷۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ صادره از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با موضوع فعالیت “تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه” و با مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید.

و تا به امروز یکی از موفق تریت شرکتهای لیزینگی در نوع خود بوده است.

لازم به ذکر است حمایت از مصرف کننده با حذف واسطه ها و تامین سرمایه و ارائه تسهیلات ماشین آلات کشاورزی جزء اهداف اصلی و سرلوحه شرکت می باشد.