آدرس

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شهید ادریس حسین پور
(۳۳ جهان آرا)، پلاک ۴۸

کد پستی: ۱۴۳۸۸۸۴۵۵۵

شماره های تماس

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۹۷ – ۸۸۰۱۰۳۰۵- ۸۸۰۱۳۲۴۰-۸۷۷۰۰۷۱۷

فکس: ۸۸۰۲۰۹۳۱

ارسال پیام

تماس با مسئولین

مدیرعامل

ceo@mkleasing.ir

رئیس هیات مدیره

cbm@mkleasing.ir

منابع انسانی و پشتیبانی

hr@mkleasing.ir

ریسک، توسعه بازار و سرمایه گذاری

investment@mkleasing.ir

امور لیزینگ

leasing@mkleasing.ir

فناوری اطلاعات

it@mkleasing.ir

امور مالی

finance@mkleasing.ir

امور مشتریان و نظارت

cs@mkleasing.ir