آرشیو نویسنده: afshar

ششمین سالروز تاسیس شرکت واسپاری مهر کشاورزی مبارک باد

شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۲۵۹۷۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ صادره از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با موضوع فعالیت “تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و […]

مجمع عمومی شرکت واسپاری مهر کشاورزی

مجمع سالیانه لیزینگ کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری مهر کشاورزی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ در روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰:۳۰ با حضور کلیه نمایندگان قانونی سهامداران در محل شرکت برگزارشد.