برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری مهر کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  شرکت واسپاری مهر کشاورزی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور کلیه سهامداران و نمایندگان آنان برگزار گردید؛ در این جلسه آقایان نعمتی به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیانی مهر ۷۸، پورخانی به نمایندگی از صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی، و چنگیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز و همچنین اعضا هیات مدیره شرکت حضور داشتند؛ ابتدا گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل و سپس صورت های مالی سال ۱۳۹۷ که با اظهار نظر مقبول حسابرس  همراه بود، به استماع حضار رسید.

اعضا مجمع ضمن تصویب ترازنامه حساب سود و زیان و صورت های مالی سال مذکور، سازمان حسابرسی و روزنامه ابرار اقتصادی را به ترتیب به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و روزنامه رسمی  شرکت برای سال مالی آتی تعیین نمود.

شرکت واسپاری مهر کشاورزی در برنامه­ های سال ۱۳۹۸ توسعه و گسترش دامنه فعالیت لیزینگی خود را علاوه بر مجموعه بانک کشاورزی در سایر سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی دیگر در جهت تحقق خط مشی و سیاست های کلان شرکت پیش بینی نمود.

 

گزارش تصویری