اهدای تندیس رسمی بانک کشاورزی هند (NABARD) و لوح یادبود بانک تعاونی هند (Cooperative Bank) به شرکت واسپاری مهر کشاورزی

تندیس رسمی بانک کشاورزی هند (NABARD)  طی مراسمی با حضور مدیرعامل این بانک در ایالت گجرات به شرکت واسپاری مهر کشاورزی به عنوان نخستین لیزینگ تخصصی بخش کشاورزی ایران و به نشانه تداوم همکاری های متقابل اهدا شد.

 

 

تندیس رسمی بانک نبرد هند، اهدایی به شرکت واسپاری مهر  کشاورزی برای تبریک راه اندازی نخستین لیزینگ تخصصی بخش کشاورزی در ایران

 

 

 

 

تندیس رسمی بانک تعاون هند به پاس راه اندازی سیستم لیزینگ خرد برای تعاونی ها به شرکت واسپاری لیزینگ مهر بانک کشاورزی تقدیم گردید.