گزارش تصویری از سفر رییس هیات مدیره شرکت واسپاری مهر کشاورزی به هند و بازدید از بانک مرکزی هندوستان

گزارش تصویری: